19 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji remontowanej drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy.

Na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szwedy”, którego wartość wyniosła 935 252,28 zł, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 467 6260 zł, pozostała kwota 467 626,28 zł to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą zadania było KONSORCJUM FIRM – Lider: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz. Przedsięwzięcie objęło remont drogi powiatowej Nr 1036R o długości 1,762 km.

Inwestycja polegała na remoncie konstrukcji istniejącej nawierzchni, odprowadzeniu wód opadowych z korpusu drogowego, remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej, uzupełnieniu zaniżonych poboczy, remoncie chodnika o długości 84 m oraz remoncie poręczy ochronnych.

W uroczystym otwarciu wzięli udział: Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Radne Rady Gminy Jarocin: Justyna Kubasiewicz i Iwona Smutek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Dyrektor Oddziału Południe PBI Infrastruktura Rafał Janda, Kierownik Budowy Łukasz Machowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz pracownicy: Starostwa Powiatowego w Nisku i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

- Zdecydowaliśmy się na realizację tego zadania z uwagi na fakt, iż takie były oczekiwania społeczne, zarówno mieszkańców gminy Jarocin, a dosłownie można powiedzieć mieszkańców miejscowości Szwedy, jak również miejscowości Domostawa. Artykułowali nam to radni z tej części gminy Jarocin, a także Członek Zarządu oraz Wójt Gminy Jarocin. Odpowiadając na te oczekiwania, podjęliśmy działania, aby pozyskać środki. Jestem przekonany, że solidność firmy daje gwarancję, że to zadanie zostało wykonane dobrze i będzie służyć mieszkańcom Powiatu Niżańskiego, a w sposób szczególny i bezpośredni, na co dzień mieszkańcom miejscowości Szwedy i Domostawa. Każda inwestycja drogowa cieszy, bo to przede wszystkim większe bezpieczeństwo, to większy komfort przemieszczania się, ale myślę, że też większy prestiż dla danej miejscowości, dla gminy, dla powiatu. Bardzo cieszę się, że udało się nam zrealizować kolejną tak ważną i potrzebną inwestycję drogową. Dziękuję w tym miejscu również Wiceministrowi Panu Rafałowi Weberowi, dzięki któremu pozyskaliśmy środki na realizację tego zadania – mówi Starosta Robert Bednarz.