Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Nisko, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w  kwocie 8 000 zł, zrealizował zadanie pn. „Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna”. Uczniowski Klub Sportowy włączył w zadanie wkład własny osobowy o wartości 500 zł, wkład własny rzeczowy 3 000 zł oraz inne środki finansowe w wysokości 225 zł.

Zadanie zakładało realizację następujących celów: podniesienie poziomu sportowego zawodników biorących udział w systematycznym szkoleniu, a także we współzawodnictwie, poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu oraz stworzenie warunków do osiągania najwyższych wyników sportowych.

W systematycznym szkoleniu dzieci wzięło udział 75 zawodników z terenu Powiatu Niżańskiego w wieku od 4 do 10 lat, którzy podnosili swoje umiejętności w ramach treningów oraz meczów wewnętrznych i turniejów. Cele zostały zrealizowane, zawodnicy zdobyli niezbędne cechy społeczne, takie jak współpraca z innymi osobami i umiejętność współzawodnictwa. Nabyte umiejętności są trwałe i będą miały wpływ na życie zawodników biorących udział w regularnych treningach. Zawodnicy brali udział w różnorodnych rozgrywkach, a także uczestniczyli w turniejach zewnętrznych.

Działaniem podsumowującym zadanie było zorganizowanie pikniku rodzinnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym „Krewki Piłkarz”. W czasie jego trwania przeprowadzono dla dzieci szereg zabaw i aktywności oraz rozegrano mecze piłkarskie. Uczestnicy brali udział w konkursach z nagrodami. Piknik przyczynił się do promocji zdrowego, sportowego stylu życia.

Zdjęcia: Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Nisko