Koło Gospodyń Wiejskich w Wolinie, przy wsparciu środków z budżetu Powiatu Niżańskiego w kwocie 7.000 zł oraz środkach własnych w formie wkładu osobowego o wartości 1.100 zł, zrealizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Moja Ojczyzno, Moja Polsko ...” – Ognisko Patriotyzmu.

W ramach zadania, w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2023 r., zorganizowano cykl wydarzeń związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, poprzez organizowanie działań kulturalnych dla Mieszkańców Powiatu Niżańskiego.

W trakcie trwania dofinansowanego projektu zrealizowano warsztaty z wykonywania książkowych śpiewników patriotycznych – działanie to było skierowane do mieszkańców z Gminy i Miasta Nisko i Gminy Jarocin, organizowane we współpracy z Kołem Gospodyń z Woliny oraz Kołem Gospodyń „Szwedowianki” z Sołectwa Szwedy.

Odbył się również wykład historyczny zorganizowany w Nisku, w Osiedlu Podwolina, który prowadził niżański historyk dr Konrad Krzyżak. Finałem działania było zorganizowanie dla mieszkańców Ogniska Patriotyzmu, połączonego ze wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych z kapelą folkową „Dobra Nuta.  Ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wykonano również plakaty informacyjne oraz zaproszenia, śpiewniki i kotyliony.

Serdecznie gratulujemy inicjatywy!