Stowarzyszenie kulturalno-społeczne „Tratwa” przy wsparciu środków z budżetu Powiatu Niżańskiego w kwocie 6.000 zł oraz środkach własnych w formie wkładu osobowego o wartości 5.675 zł oraz wkładu rzeczowego w kwocie 4.000 zł zrealizowało zadanie pod nazwą: „Wielokulturowe ślady historii w kuchni zapisane”.

W ramach zadania, w okresie od lipca do grudnia 2023 r., zorganizowano cykl wydarzeń związanych z rekonstrukcją tradycji kulinarnych Powiatu Niżańskiego. Podkreślono wagę tradycyjnych produktów, które dziś zyskują nowe życie. Stare tradycje kulinarne pozostają nadal w dużej mierze nieznane lub zapomniane. Z biegiem czasu są coraz mniej obecne w codziennej kuchni.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Tratwa” podkreślało walory dziedzictwa kulturowego ziem Powiatu Niżańskiego, w których występowała mieszanka kuchni polskiej, żydowskiej, niemieckiej, ukraińskiej i innych. Podkreślano także zróżnicowanie kuchni z podziałem na status, czyli kuchnię ziemiańską, chłopską i mieszczańską w prelekcji zatytułowanej „Grzyby i nie tylko ...”, „Dawna kuchnia chłopska” czy „Jak jadali Flisacy”.

Dzięki udziałowi w projekcie, mieszkańcy Powiatu Niżańskiego mieli możliwość zapoznania się z tradycjami i zwyczajami kulturowymi, a także zapoznania się z tematem znaczenia ziół i innych roślin w praktykach leczniczych i kulinarnych oraz poznaniem sposobu wyrobu powideł.

Cykl wydarzeń został zwieńczony koncertem, połączonym z degustacją potraw tradycyjnych.

Serdecznie gratulujemy inicjatywy!