Zadanie, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”  dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, poprzez wsparcie działań na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego w zakresie aktywności ruchowej oraz realizacja przedsięwzięć i wydarzeń sportowych, zakończyło się w grudniu 2023 roku.

Powiat Niżański przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 9 000 zł, natomiast Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Rudniku nad Sanem przeznaczył własne środki finansowe w kwocie 3 500 zł oraz wkład osobowy w kwocie 3 000 zł.

W ramach zadania w okresie od lipca do grudnia 2023 roku prowadzone były treningi piłkarskie z podziałem na grupy wiekowe oraz zajęcia szachowe. Zajęcia ze zróżnicowaniem na wysiłek fizyczny i umysłowy przyczyniły się do doskonalenia umiejętności systematycznych treningów i stawania się coraz lepszym sportowcem. Grupę docelową stanowiły dzieci w wieku od 4 do 15 lat – około 100 osób.

Podsumowaniem zadań z zakresu aktywności ruchowej była organizacja Turniejów. Turniej Piłki Halowej odbył się w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Natomiast podsumowaniem aktywności umysłowej był Turniej Szachowy.

Gratulujemy inicjatywy propagowania aktywnego stylu życiu oraz popularyzacji idei fair-play i wychowania przez sport wśród dzieci i młodzieży z naszego Powiatu.

Zdjęcia: UKS Orlik Rudnik nad Sanem