Nadleśnictwo Rudnik w dniu 9 stycznia 2024 roku zaprezentowało w swojej siedzibie przy ul. Rzeszowskiej w Rudniku nad Sanem ekspozycję, przygotowaną w ramach obchodów 100-lecia Lasów Państwowych. Materiały zostały wyeksponowane z należytą im klasą, ze względu na zawarte w nich pamiątki związane z historią lasów rudnickich, mapy, tablice informacyjne czy też dawne przyrządy użytkowane w leśnictwie.

Jak zaznaczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik – Andrzej Tofilski: - Zbiory udało się pozyskać od prywatnych darczyńców, w tym także od pracowników Nadleśnictwa: Pani Anny Korasiewicz - Prezesa Stowarzyszenia Harcerskiego „Skautfort” i Pana Ryszarda Żureckiego z Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, oraz Pani Zofii Łysiak, córki pierwszego nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik.

W uroczystym otwarciu ekspozycji udział wzięli reprezentujący Powiat Niżański: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku – Krzysztof Zalewski, oraz samorządy gminne: Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Waldemar Grochowski i Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – Waldemar Ślusarczyk.

Realizację wystawy sfinansowała Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, a jej autorami są Radosław Maziarz – Dyrektor NCK Sokół i Tomasz Maślach - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik.

Wystawa dostępna jest dla każdego zainteresowanego w godzinach pracy Nadleśnictwa Rudnik.

Źródło: Facebook Nadleśnictwo Rudnik, Lasy Państwowe, www.sztafeta.pl

Rudnik, Lasy Państwowe, www.sztafeta.