Dnia 16 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak i Kierownika WTZ w Rudniku nad Sanem Ks. Tomasza Szostka, podpisane zostały dwie umowy na 2024 rok, pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, a Caritas Diecezji Sandomierskiej, reprezentowanym przez Dyrektora Ks. Bogusława Pituchę.

Przedmiotem umów jest: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, na które to zadanie Powiat Niżański przeznaczył środki w wysokości 370 000 zł i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na kwotę 4 077 zł, pochodzących z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

Celem prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych, w tym również osobom, które są ofiarami przemocy w rodzinie oraz działania profilaktyczne. Ośrodek dysponuje 10 miejscami hostelowymi i czynny jest całodobowo.

Natomiast, realizowany przez Caritas program korekcyjno-edukacyjny, przeznaczony jest dla osób stosujących przemoc, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Program ten stanowi część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jest uzupełnieniem różnych form interwencji prawnych i administracyjnych wobec sprawcy przemocy domowej. Podstawowym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy, poszerzenie wiedzy osób stosujących przemoc na temat mechanizmów powstawania przemocy. Istotnym celem Programu jest uznanie, przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy oraz informacja o możliwościach korzystania z działań interwencyjnych, pomocowych, terapeutycznych i psychoterapeutycznych.

Powierzenie po raz kolejny Caritasowi realizacji zadań to efekt wielu lat dobrej współpracy i zadowolenia osób korzystających z pomocy. Przeciwdziałanie przemocy i udzielanie wsparcia osobom potrzebującym, to niezwykle ważne działanie, które realizowane jest przez certyfikowanych interwentów kryzysowych - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.