Wraz z końcem roku 2023 OSP w Rudniku nad Sanem zakończyło projekt „Organizacja Halowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Powiatu Niżańskiego dla drużyn MDP z terenu Powiatu Niżańskiego oraz badania lekarskie i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych". W ramach zadania, w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem, zorganizowane zostały halowe mistrzostwa w sporcie pożarniczym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Niżańskiego, których organizatorem była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudnika nad Sanem. Powiat Niżański na realizację tego wydarzenia przyznał kwotę dotacji w wysokości 10 000 zł, przy czym OSP Rudnik nad Sanem włożyło swój wkład osobowy w kwocie 500 zł. W zawodach tych brało udział 100 dzieci z 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem organizacji zawodów było w szczególności: mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym, ocena stanu wyszkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych a w szczególności popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Zostały również wręczone zaświadczenia o uprawnieniach do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Zaświadczenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych uzyskało 10 strażaków z OSP, włączonych do KSRG tj.: 2 z OSP Jeżowe, 1 z OSP Nowosielec, 1 z OSP Jarocin, 1 z OSP Harasiuki, 1 OSP z Przędzel i 4 z OSP Rudnik nad Sanem. Zaświadczenia wręczył Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz Naczelnik OSP Rudnik nad Sanem Paweł Kazanecki – koordynator projektu.

Z kwoty dotacji zostały sfinansowane puchary dla zawodników i drużyn, nagrody indywidualne oraz banery reklamowe. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców a zawodnicy z chęcią deklarowali udział w kolejnych tego typu zawodach. Aktywność Ochotniczych Straży Pożarnych w tego typu działaniach utrzymuje aktywność sportową młodzieży, jak również zachęca młodzież do wstępowania w jej szeregi.

Gratulujemy pełnej realizacji podjętej inicjatywy!

Zdjęcia: Facebook/OSP Rudnik nad Sanem