13 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji przebudowywanej drogi powiatowej Nr 2609R DW 878 – do węzła S19 Rudnik nad Sanem.

Na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2609R DW 878 – do węzła S19 Rudnik nad Sanem”, którego wartość wyniosła 4 678 425,97 zł Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2 339 212,97 zł oraz dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 600 tys. zł. W kosztach zadania partycypowała Gmina i Miasto Nisko przekazując na jego realizację kwotę 300 tys. zł. Pozostała kwota 1 439 213 zł to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa.

Przedsięwzięcie objęło przebudowę drogi powiatowej Nr 2609R o długości 1,848 km. Inwestycja polegała na wzmocnieniu konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na długości 1 848 m, drogi dla rowerów o długości 853 m, drogi dla pieszych o długości 883 m oraz drogi dla pieszych i rowerów o długości 148 m, uzupełnieniu zaniżonych poboczy, a także zatok, peronów, zjazdów na posesję i odwodnienia.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Sołtys Sołectwa Wolina Danuta Wytrzęś, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, kierownik budowy Jerzy Cieślicki, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz pracownicy: Starostwa Powiatowego w Nisku, Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

- Cieszę się, że powstała inwestycja, która ma szczególne znaczenie w kontekście układu komunikacyjnego powiatu niżańskiego. Jest to droga, która w sposób bezpośredni prowadzi do drogi szybkiego ruchu – do drogi S19. Jest to inwestycja bardzo ważna, potrzebna, zwiększająca bezpieczeństwo, poprawiająca komfort przemieszczania się, ale też i poprawiająca komfort zamieszkiwania tej części gminy i powiatu. Bardzo cieszę się, że udało nam się pozyskać środki finansowe z rezerwy ogólnej subwencji państwa, ze środków Ministerstwa Infrastruktury. Dziękuję za wsparcie Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi, który pełnił tę funkcję w okresie, kiedy te środki były przyznawane i wskazał możliwe źródła finansowania, i z tego skorzystaliśmy – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.