grafika

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030” poprzez składanie uwag i opinii.

Konsultacje dokumentu prowadzone będą w okresie od dnia 22 lutego 2024 r. do dnia 06 marca 2024 r. w formie:

  • Składania uwag i opinii w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku (tymczasowa siedziba Starostwa Powiatowego – ul. Rzeszowska 42) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • Wystawienia do publicznego wglądu w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku (ul. 3 Maja 32C, p.17) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nisku.

 

          W ramach konsultacji społecznych projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030” zamieszczony będzie na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego, na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku oraz wystawiony do publicznego wglądu w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku (ul. 3 Maja 32C, p.17) w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można zgłaszać tylko na formularzu składania uwag i opinii, formularz prosimy zatytułować „Konsultacje społeczne Strategii”.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne pod linkiem: https://bip.powiatnizanski.pl/index.php?c=article&id=4192

 

Uwagi i opinie złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego 2023-2030” odbywają się na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107.) oraz uchwały Nr XXXI/162/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i uchwały Nr XXXI/163/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Niżańskiego oraz Uchwały Nr 1057/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030”.