zdjecie

Włączenie minimum jednej kwalifikacji sektorowej z dziedziny energetyki do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest jednym z zadań Branżowego Centrum Umiejętności, które powstaje na terenie Powiatu Niżańskiego w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”.

W dniach 7-8 marca 2024 r. w Hotelu Janów odbyły się dwudniowe warsztaty, w ramach których eksperci z branży energetycznej pod kierownictwem specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych pracowali nad opisem kwalifikacji sektorowej z dziedziny energetyki.

W grupie ekspertów znaleźli się przedstawiciele partnerów biorących udział w tworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności w Nisku, tj. Stowarzyszenia Polskich Energetyków, PGE Dystrybucja S.A. oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Planujemy, że prace nad opisem kwalifikacji zakończa się do czerwca br.