zdjecie

7 marca br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

Na realizację tego zadania Gmina I Miasto Rudnik otrzymała środki z Powiatu Niżańskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2.

Umowę podpisali: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Reichert.

Dzięki temu dofinansowaniu pomnik żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Rudniku nad Sanem odzyska swój dawny blask i stanie się znów miejscem pamięci i szacunku dla tych, którzy poświęcili swoje życie dla wolności naszego kraju.

Planowane prace konserwatorskie w ramach dotacji wykonane zostaną w porozumieniu z konserwatorem zabytków i będą to m.in.: skucie zmurszałych, osypujących się fragmentów powierzchni, doczyszczenie powierzchni rdzenia betonowego, umycie powierzchni pomnika, impregnacja, wykonanie metalowych zbrojeń, położenie zapraw renowacyjnych, renowacja tablicy z brązu.

Koszt realizacji zadania wynosi: 93 480 zł. W drodze przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Katanga Kwapisiewicz Sp. z o.o.

- Cieszę się, że jako Powiat Niżański przeznaczamy środki finansowe na realizację również i takich zadań, w tym przypadku są to środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dziękuję Panu Burmistrzowi Waldemarowi Grochowskiemu i Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem za podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków. Gratuluję realizowanej inicjatywy i pozyskania dofinansowania na ten cel – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zdjęcie: Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem