W pierwszej połowie marca 2024 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się piąte spotkanie uczestników cyklu konferencji warsztatowych w zakresie: BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE NIŻAŃSKIM. Tematem przewodnim V konferencji było: „Opracowywanie projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie społeczno-gospodarczej powiatu niżańskiego".

W imieniu organizatorów, tj. Powiatu Niżańskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, powitania uczestników dokonał Starosta Niżański Robert Bednarz. Następnie miały miejsce prezentacje dwóch gmin z terenu powiatu niżańskiego. Prezentację walorów, zasobów i osiągnięć Gminy i Miasta Ulanów przedstawiła Pani Magdalena Hasiak – Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego, natomiast o środowisku społeczno-gospodarczym i walorach Gminy Harasiuki opowiedział Pan Aleksander Jabłoński – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Harasiuki.

W dalszej części spotkania prowadząca konferencję - ekspert partnerstwa lokalnego Jadwiga Olszowska-Urban, omówiła materiały wypracowane przez uczestników IV konferencji. Uczestnicy zapoznali się z propozycjami 16 projektów opracowanych na poprzedniej konferencji, a następnie przeprowadzono głosowanie, podczas którego wskazano kilka projektów najbardziej potrzebnych i możliwych do realizacji na terenie powiatu niżańskiego w najbliższych latach. Wśród projektów, na które oddano najwięcej głosów znalazły się: „Rowerem przez powiat" – 40 punktów; „Aktywne Jeżowe - od juniora do seniora" – 35 punktów; „Pogoda dla bogaczy” – 35 punktów; „Niżańskie marzenia – całoroczny kompleks spędzania wolnego czasu” – 35 punktów; „Centrum aktywnego spędzania czasu – kompleks rekreacyjno – edukacyjny dla mieszkańców powiatu niżańskiego” – 35 punktów; „Rekreacja i agroturystyka w powiecie niżańskim” – 26 punktów oraz „Podwolina – strefa relaksu” – 25 punktów. Podczas kolejnego punktu spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z praktykami partnerstwa i projektami realizowanymi na terenie Polski, które zaprezentowała Pani Jadwiga Olszowska-Urban

Następnie uczestników konferencji podzielono na kilka grup roboczych, z których każda miała za zadanie przygotować prezentację wybranego projektu spośród wypracowanych na poprzedniej konferencji. Grupy aktywnie pracowały do zakończenia spotkania, a efekty działań poznamy na ostatniej konferencji podsumowującej cykl sześciu spotkań z zakresu budowania partnerstwa lokalnego w powiecie niżańskim.

Organizatorzy konferencji: Powiat Niżański oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nisku zapraszają na ostatnią, podsumowującą konferencję, która odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 r. w auli RCEZ w Nisku i poświęcona będzie tematowi: „Siła Partnerstwa w powiecie niżańskim: Gala projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem trzech sektorów i aktywnych mieszkańców w powiecie niżańskim do partnerskiej realizacji w latach 2024 – 2029".

Zachęcamy do udziału w konferencji podsumowującej i prosimy zainteresowane osoby o kontakt pod nr tel.: (15) 841 23 13 wew. 19.