Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), podejmowania działalności gospodarczej oraz nabór wniosków na następujące działania:

 • staż
 • prace interwencyjne
 • doposażenie stanowiska pracy
 • bon na zasiedlenie

w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.

Od dnia 3 kwietnia 2024 r. do dnia 4 kwietnia 2024 r. będzie prowadzony nabór wniosków na działanie: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Natomiast od 4 kwietnia 2024 r. będzie prowadzony nabór wniosków na pozostałe działania, tj. staże, prace interwencyjne, doposażenia stanowiska pracy, bon na zasiedlenie realizowany w sposób ciągły, do wyczerpania środków dostępnych, w ramach projektu, na rok 2024.

Wnioski oraz zasady/kryteria dostępne są do pobrania na stronie internetowej PUP: www.nisko.praca.gov.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania

Informacje w sprawie naborów można uzyskać telefonicznie tel. (15) 8412-313 w. 12, w pokoju nr 11, telefon wewnętrzny nr 11, lub na stanowiskach merytorycznych:

 • staż – pokój nr 15, telefon wewnętrzny nr 14,
 • prace interwencyjne – pokój nr 16, telefon wewnętrzny nr 16,
 • doposażenie stanowiska pracy – pokój nr 12, telefon wewnętrzny nr 12,
 • bon na zasiedlenie – pokój nr 15, telefon wewnętrzny nr 14.

Szczegóły pod linkiem:

 1. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej:

https://nisko.praca.gov.pl/-/23435559-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-projektu-aktywizacja-osob-bezrobotnych-z-powiatu-nizanskiego-ii-w

 1. Prace interwencyjne, staże, refundacje kosztów doposażeń i bony zasiedleniowe
  https://nisko.praca.gov.pl/-/23435735-nabor-wnioskow-do-projektu-aktywizacja-osob-bezrobotnych-z-powiatu-nizanskiego-ii-wspolfinanowanego-z-efs-na-prace-interwencyjne-staze-refund