W dniach 22-23 marca 2024 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku po raz czwarty odbył się finał ogólnopolski Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Jako motto wydarzenia, posłużyły uczestnikom Olimpiady słowa Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” W zawodach wzięło udział 76 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Organizatorem olimpiady był Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Urzędem Patentowym RP.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Eliminacje szkolne i okręgowe wyłoniły 76 finalistów szczebla ogólnopolskiego z całej Polski, którzy wyróżnili się bardzo dużą wiedzą i przygotowaniem. Wśród nich znaleźli się uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, którzy z powodzeniem startują w różnego rodzaju zmaganiach związanych z wynalazczością i innowacyjnością.

Pierwsze kroki w finale i zmagania naukowe uczestników odbyły się elektronicznie, poprzez wypełnienie testu na platformie. II etap rozpoczął się dnia 22 marca br., w formie pisemnej, w hali sportowej RCEZ w Nisku. Na zakończenie dnia uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Armatura Kraków S.A. Zakład Produkcyjny w Nisku. Drugiego dnia uczniowie uczestniczyli w części ustnej olimpiady. Na pierwszym miejscu uplasował się Mikołaj Pękala, drugie miejsce zajęła Iga Posturzyńska, zaś trzecie Bartłomiej Wojak. Finaliści i laureaci Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości uzyskali zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz mogą starać się o indeksy na wybrane wydziały renomowanych uczelni w Polsce poza procedurą rekrutacyjną.

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zdobyli następujące tytuły: Bartosz Zięba, klasa 5A, laureat; Jakub Pelic, klasa 5A, finalista i Sebastian Kolański, klasa 5A, finalista.

W uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród zwycięzcom, laureatom i finalistom Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Wiceprezes Urzędu Patentowego w Warszawie Piotr Zakrzewski, Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Dariusz Bździkot, Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Stanisław Janowczyk, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiad, Wiceprezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Zbigniew Matuszczak, Dziekan Wydziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli Andrzej Trytek, Prezes SOLBET Stalowa Wola Ryszard Zając, Dyrektor Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Stalowa Wola Czesław Frączek, Elżbieta i Tomasz Wróbel – Zakład Stolarski w Wólce Tanewskiej, Judzien B i Angelika Pakos z koreańskiej firmy SK NEXILIS oraz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur, Dowódca 3-go Batalionu Inżynieryjnego ppłk Radosław Podolski, 18 Pułk Saperów mjr Ireneusz Kozuba i mł. kpt. Łukasz Chwiej z KP PSP w Nisku.

Podczas uroczystego zakończenia Olimpiady, wręczone zostały przyznane przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie odznaczenia i tytuły. Diamentową Honorową Odznakę  przyznaną przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń  Wynalazców i Racjonalizatorów otrzymał dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel. Złotą Honorową Odznakę NOT otrzymał Starosta Niżański Robert Bednarz. Srebrną Honorową Odznakę NOT otrzymali: wicedyrektorzy RCEZ: Aleksandra Oleksy i Tomasz Skoczeń oraz wieloletni pracownik RCEZ Mirosława Rogowska i Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz. Tytuł    „Przyjaciel Młodzieży" otrzymali: Prezes Zarządu ELEKTROCIEPŁOWNIA Stalowa Wola S.A. Daniel Karkoszka, Prezes Zarządu SOLBET Stalowa Wola S.A. Ryszard Zając, Elżbieta i Tomasz Wróbel Zakład Stolarski w Wólce Tanewskiej, Mirosława Rogowska RCEZ w Nisku, Dowódca 3-go Batalionu Inżynieryjnego w Nisku ppłk Radosław Podolski i Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku Tomasz Mazur.

- Cieszymy się, że mogliśmy gościć w naszym powiecie tak uzdolnionych uczniów całego kraju, którzy w ten sposób rozwijają pasje i kształtują umiejętności. Wydarzenia te decydują o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznaczają drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami – mówił Starosta Robert Bednarz.

- Czujemy się wyróżnieni, że piąty raz nasza szkoła została wybrana na organizatora finału Olimpiady. Cieszymy się, że organizatorzy kolejny raz na nam zaufali i zwrócili się do nas o organizację olimpiady w nowej odsłonie – powiedział Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel.

Olimpiadę Wiedzy o Wynalazczości patronatem honorowym objęli: Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas Hul, Podkarpacki Kurator Oświaty Dorota Nowak – Maluchnik, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Patronat Medialny nad wydarzeniem objęli: TVP 3 Rzeszów, Telewizja Miejska Stalowa Wola, Radio Rzeszów, Radio Leliwa, Niżańskie INFO, Sztafeta, Gość Niedzielny, Echo Dnia.

Sponsorami Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości byli: Główny sponsor –ELEKTROCIEPŁOWNIA Stalowa Wola S.A., a także: Starosta Niżański, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, SOLBET Stalowa Wola S.A. Hurtownia ELMAT w Stalowej Woli, Piekarnia Rostek w Nisku, MZK Stalowa Wola, MZK Nisko, Firma TECHTOP Nisko, Zakład Produkcyjny ARMATURA Kraków S.A., Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli i Firma Handlowa  HEXA  Stalowa Wola.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku było organizatorem finału ogólnopolskiego po raz czwarty.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady podjętego wysiłku rozwijania pasji oraz kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. Dziękujemy firmom i instytucjom za wszelką pomoc.

Podczas podsumowania Olimpiady, bogactwo folkloru polskiego zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Racławic. 


Informacje i zdjęcia: RCEZ w Nisku