17 kwietnia br. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz ks. Adam Stachowicz Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, podpisali umowę na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie prac renowacyjnych i zabezpieczających przy budynku Kaplicy Cmentarnej w Nowym Narcie”. Inwestycja obejmować będzie prace renowacyjne dachu, wykonanie drenażu i odprowadzenie wód opadowych oraz renowację stolarki drzwiowej i okiennej.

Powiat Niżański na ten cel przeznaczył kwotę 123 545,68 zł, z czego 119 567,51 zł  to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów.

- Dziękuję ks. Adamowi Stachowiczowi Proboszczowi Parafii za dbanie o naszą kulturę narodową i gratuluję realizowanej inicjatywy oraz pozyskania dofinansowania na ten cel. Wspomniana Kaplica stanowi integralną część naszego Powiatu i jego historii, dlatego też zależy nam, aby jak najdłużej pozostawała w jak najlepszym stanie – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.