Na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w dniu 23 kwietnia 2024 r., w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które miało na celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański, na rok szkolny 2024/2025 oraz przekazanie cennych wskazówek w procesie wsparcia uczniów w wyborze dalszego etapu kształcenia.

Po wprowadzeniu w temat spotkania przez Starostę, ofertę szkół ponadpodstawowych przedstawili: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Jerzy Stelmach, Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Wacław Piędel, Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica Stanisław Haduch a ich prelekcji wysłuchali dyrektorzy szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego.

Spotkanie obejmowało zagadnienia związane z prezentacją oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego oraz perspektywy późniejszego zatrudnienia po ukończeniu poszczególnych kierunków kształcenia, jak również zakres programów edukacyjno-rozwojowych realizowanych przez szkoły wspólnie z Powiatem Niżańskim i omówieniem zasad współpracy na linii Powiat Niżański – szkoły podstawowe.

Podczas spotkania Starosta podkreślił, że oferta szkolnictwa ponadpodstawowego skierowana do tegorocznych absolwentów szkół podstawowych jest atrakcyjna i zróżnicowana. Spotkanie podkreśliło determinację Powiatu Niżańskiego oraz dyrektorów szkół ponadpodstawowych do ciągłego doskonalenia oferty edukacyjnej, w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby uczniów i lokalnego rynku pracy. Wspólnie zidentyfikowano kluczowe obszary wymagające dalszych działań i rozwoju, co ma stanowić podstawę do planowania przyszłych inicjatyw edukacyjnych i inwestycyjnych.

Spotkanie to było również wyrazem otwartości i gotowości do współpracy między różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za kształcenie i rozwój młodzieży w powiecie niżańskim, co jest obiecującym prognostykiem dla przyszłości edukacji w regionie.

Informacje o dniach otwartych w poszczególnych placówkach szkół ponadpodstawowych znajdą Państwo pod linkiem:

https://powiatnizanski.pl/rekrutacja