Pod koniec kwietnia br. Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak, podpisali umowy na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinasowanie ze środków PFRON otrzymały następujące stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź mnie przez świat” z siedzibą w Rudniku nad Sanem reprezentowane przez Prezes Stowarzyszenia Panią Beatę Drzymałę oraz Skarbnika Stowarzyszenia Panią Martę Mierzwę.

Środki PFRON w wysokości 28 674,80 zł będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie na organizację zadań takich jak: „Jazda konna z elementami hipoterapii” oraz „Wyjazd integracyjny do Trójmiasta dla 20 osób niepełnosprawnych”. Oba przedsięwzięcia przeznaczone będą dla dzieci z niepełnosprawnościami, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem

Dzięki podpisanej umowie przez Przewodniczącą Zarządu Rejonowego PZERiI – Panią Janinę Szymonik oraz Skarbnika Zarządu Panią Władysławę Sztaba, członkowie Związku uzyskają dofinansowanie do wycieczki turystyczno-rehabilitacyjnej.

Dofinansowanie PFRON dla Związku wyniosło 21 000 zł.

  • Polski Związek Niewidomych - Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli, którego Prezesem jest Pani Renata Stankiewicz, a Wiceprezesem Pani Anna Topa, zrzeszający również osoby z dysfunkcją narządu wzroku z terenu powiatu niżańskiego.

Przyznanie dla Związku łącznego dofinansowana w kwocie 6 960,60 zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu do Wrocławia dla mieszkańców powiatu niżańskiego będących członkami Polskiego Związku Niewidomych.

Łączna kwota środków PFRON przeznaczona na realizację powyższych umów wynosi 56 635,40 zł.

– Cieszę się, że tego typu przedsięwzięcia są realizowane przez organizacje pożytku publicznego na terenie naszego powiatu. Jest to bardzo ważny element rehabilitacji społecznej, która sprzyja integracji społecznej oraz rozwojowi umiejętności społecznych, szczególnie tak ważnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dlatego tak ważne jest, że Powiat Niżański może wspierać kolejny już rok aktywność organizacji pozarządowych w tej sferze – mówił podczas spotkania Starosta Niżański Robert Bednarz.