Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku został otwarty nabór wniosków w ramach limitu środków PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

Szczegóły na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku:

  1. Nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

https://nisko.praca.gov.pl/-/23772861-nabor-wnioskow-o-przyznanie-osobie-niepelnosprawnej-srodkow-pfron-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-rolniczej-albo-dzialalnosci-w-formie-

  1. Nabór wniosków o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy)

https://nisko.praca.gov.pl/-/23787427-nabor-wnioskow-o-zwrot-dodatkowych-kosztow-zwiazanych-z-zatrudnieniem-pracownikow-niepelnosprawnych-pfron-