Na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Zalewem Kowale Jeżowe, odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu niżańskiego. W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy JRG PSP Nisko, jednostki OSP włączone do KSRG z gmin Nisko, Rudnik nad Sanem oraz jednostki OSP z Gminy Jeżowe, w tym: OSP Jeżowe, OSP Cholewiana Góra, OSP Nowy Nart, OSP Stary Nart, OSP Zalesie i OSP Jata.

W ramach działań przećwiczono trzy epizody. Pierwszy dotyczył podjęcia osoby poszkodowanej z wody przy pomocy łodzi motorowej oraz udzielenie jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Drugi epizod polegał na umocnieniu i ułożeniu wału przeciwpowodziowego, a trzeci dotyczył gaszenia pożaru lasu z rozwinięciem wodnym na duże odległości. Ćwiczenia wymagały od biorących w nich udział odpowiedniej organizacji działań na miejscach pozorowanych zdarzeń oraz wzajemnego współdziałania, a także koordynacji wykonywanych czynności.

Na koniec zorganizowano podsumowanie ćwiczeń, gdzie omówiono realizację epizodów przez biorące udział jednostki oraz dokonano oceny wykonania założonych zadań.

W ćwiczeniach udział wzięli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku bryg. Andrzej Kołodziej, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.

Zdjęcia: Urząd Gminy w Jeżowem, dh Konrad Dziechciarz