W Rudniku nad Sanem odbyła się uroczystość otwarcia nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej połączona z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka. W wydarzeniu wzięły udział jednostki OSP z terenu Gminy Rudnik nad Sanem, poczty sztandarowe wraz z proporcem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Rudnik nad Sanem oraz orkiestrą dęta OSP Zarzecze, a także dh Adam Mach – Wicestarosta Niżański VI kadencji, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - Waldemar Grochowski, Burmistrz Elekt Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - Tadeusz Handziak, dh Dariusz Świta – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, dh Gabriel Waliłko - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku, bryg. mgr inż. Andrzej Kołodziej - Komendant PSP w Nisku, st. bryg. w stanie spoczynku Tadeusz Niedziałek – Były Komendant Gminny ZOSP RP w Rudniku nad Sanem, ks. Jan Kardaś – Kapelan Powiatowy ZOSP RP w Nisku oraz ks. Stanisław Czachor – Kapelan Gminny ZOSP RP w Rudniku nad Sanem, Paulina Miśko – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Rafała Webera i zaproszeni goście. W uroczystościach wziął udział również Starosta Niżański – Robert Bednarz.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem z siedziby starej remizy przy ulicy Grunwaldzkiej 15, którą dowodził dh Krzysztof Herman. Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin, odbyła się w Kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem, a przewodniczył jej kapelan strażaków powiatu niżańskiego ks. Jan Kardaś. Dalsze uroczystości odbyły się na placu przy budynku nowej remizy OSP.

Tam nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewano hymn narodowy. Zgromadzonych gości powitał Prezes OSP Rudnik nad Sanem dh Mariusz Ślusarczyk. Następnie podziękowano Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemarowi Grochowskiemu za dotychczasową pomoc, okazane wsparcie i zaangażowanie, które przyczyniły się do powstania nowego obiektu. W związku z kończącą się kadencją Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Prezesi jednostek OSP złożyli na ręce Waldemara Grochowskiego podziękowania za nieocenione zaangażowanie w rozwój jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Kolejnym punktem programu było symboliczne przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku i wręczenie odznaki honorowej Strażacka Gwiazda Podkarpacia naszej jednostce w uznaniu szczególnych zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobra społeczeństwa oraz rozwoju OSP i Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego oraz medali za zasługi dla pożarnictwa, odznaki strażak wzorowy oraz za wysługę lat.

Wybranym Druhom strażakom wręczono Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa z jednostki OSP Rudnik nad Sanem, nadane uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz Odznaki Strażak Wzorowy z jednostki OSP Rudnik nad Sanem, nadane uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku. Wręczone też zostały Medale za wysługę lat.

Uroczystość zakończyły okolicznościowe przemówienia, które wygłosili: Starosta Niżański – Robert Bednarz, dh Gabriel Waliłko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku, bryg. Andrzej Kołodziej – Komendant Powiatowy PSP w Nisku, Paulina Miśko – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Rafała Webera oraz Waldemar Grochowski – Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Starosta Niżański, wręczył okolicznościową statuetkę Św. Floriana, oraz przekazał gratulacje i podziękowania za wkład pracy i inspirację do pozyskania środków na budowę nowej remizy w Rudniku nad Sanem, po czym zwrócił się do obecnych na uroczystości Strażaków przekazując życzenia z okazji Obchodów Dnia Strażaka: „Życzę Strażakom i ich rodzinom nieustającej opieki ich patrona Św. Floriana, dobrego zdrowia, siły i odwagi oraz zawsze tylu powrotów ile wyjazdów” - mówił Starosta.

W wydarzeniu wzięły udział jednostki OSP z terenu Gminy Rudnik nad Sanem, poczty sztandarowe wraz z proporcem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Rudnik nad Sanem oraz orkiestrą dęta OSP Zarzecze, a także dh Adam Mach – Wicestarosta Niżański VI kadencji, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Elekt Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - Tadeusz Handziak, dh Dariusz Świta – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, dh Gabriel Waliłko - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, bryg. mgr inż. Andrzej Kołodziej - Komendant PSP w Nisku, st. bryg. w stanie spoczynku Tadeusz Niedziałek – Były Komendant Gminny ZOSP RP w Rudniku nad Sanem, ks. Jan Kardaś – Kapelan Powiatowy ZOSP RP w Nisku oraz ks. Stanisław Czachor – Kapelan Gminny ZOSP RP w Rudniku nad Sanem, Paulina Miśko – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Rafała Webera i zaproszeni goście. W uroczystościach wziął udział również Starosta Niżański – Robert Bednarz.

Informacje i zdjęcia: OSP Rudnik nad Sanem (D.Łstudio)