W dniu 28 maja 2024 r. odbył się odbiór zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych”, którego, wykonawcą był Zakład Remontowo Budowlany KOREM Kazimierz Koc Sp. Jawna z Jeżowego.

Na realizację zadania, którego wartość wyniosła 7 965 050,39 zł, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 770 292 zł, pozostała kwota 1 194 758,39 zł to środki własne Powiatu.

Realizacja inwestycji trwała ponad rok.

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę i rozbudowę budynku położnego w Nisku przy Placu Wolności 15, w tym m.in. przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, korytarzy i klatek schodowych, pokoi biurowych, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i fotowoltaiki, zagospodarowano również teren wokół budynku. Budynek został w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja wzmocni potencjał administracji samorządowej poprzez rewitalizację budynku po byłym Areszcie Śledczym w Nisku w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych.

W otwarciu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Józef Sroka, Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, przedstawiciele Firmy Kazimierz i Tomasz Koc, Inspektor Nadzoru Wiesław Małek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Beata Zaręba oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku.

Poświęcenia nowo oddanych przebudowanych pomieszczeń dokonał Proboszcz Parafii św. Józefa w Nisku – ks. dr Kazimierz Hara.

- Przypomnijmy, że w marcu 2018 roku został zlikwidowany Areszt Śledczy w Nisku, a gruntem i posadowionymi na nim budynkami po AŚ, stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządzał w jego imieniu Starosta Niżański. Wnioskiem z dnia 12 września 2019 r. Zarząd Powiatu Niżańskiego wystąpił do Starosty Niżańskiego, jako organu reprezentującego Skarb Państwa, o przekazanie na rzecz Powiatu Niżańskiego, udziału w tej nieruchomości. Pismem z dnia 12 września 2019 r. Starosta Niżański wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny tej nieruchomości. Wojewoda Podkarpacki zarządzeniem z dnia 17 września 2019 r. Nr 164/19 wyraziła taką zgodę, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Powiatu. 8 lutego 2023 r. został przekazany plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych”. Myślę, że ważne uzasadnienie realizacji tej inwestycji, która została zakończona, że to co nam przyświecało, to myśl, aby budynek w centrum miasta, o takim potencjale, o takiej charakterystyce, został jak najlepiej zagospodarowany i wykorzystany na odpowiednie funkcje. Na realizację tego ważnego i dużego przedsięwzięcia, którego wartość wyniosła niespełna 8 mln zł, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6,8 mln zł. Mogę powiedzieć, że jest to bardzo duża inwestycja, duże przedsięwzięcie. Chcę tutaj podziękować Panu Posłowi Rafałowi Weberowi – za wsparcie w przejęciu budynku przez Powiat Niżański. Ważną rolę spełniły tu również pozytywne rozmowy z Wojewodą Panią Ewą Leniart i oczywiście to, co najważniejsze, o czym już wspomniałem, to dofinansowanie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Dziękuję Wykonawcy za pracę, dzięki której udało nam się w terminie zakończyć realizację inwestycji oraz za to, że udało się jeszcze bardziej udoskonalać to wszystko, co było zaprojektowane. Jak widzimy wszystko tutaj jest ładnie, solidnie wykonane. Mam nadzieję, że będzie nam dane tutaj długo funkcjonować bez innych prac, które potencjalnie trzeba by było wykonać – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

- Bardzo się cieszę, że Pan Starosta i Zarząd Powiatu wystąpił z inicjatywą przejęcia budynku po byłym Areszcie, zlikwidowanym w marcu 2018 roku, i dzięki pozyskanym w ramach takiego Programu, który bardzo pozytywnie postrzegają samorządy, jakim jest Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, udało się Powiatowi Niżańskiemu pozyskać środki i zrealizować zaplanowane zadanie. Dzisiaj budynek ten został przebudowany i rozbudowany – został przystosowany do pełnienia nowych funkcji użytkowych, będzie dostępny dla mieszkańców Powiatu, ponieważ będą w nim zlokalizowane Wydziały Starostwa Powiatowego w Nisku, prowadzące obsługę w m.in. zakresie komunikacji. Serdecznie Państwu gratuję inicjatywy i jej realizacji – mówi Poseł na Sejm RP Rafał Weber.