Pod koniec maja br. w Zespole  Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Nisku (PSP nr 1) przy ul. Słowackiego 10, odbył się IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Starosty".

W konkursie wzięło udział 6 gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, reprezentowanych przez 18 uczniów, którzy przez 60 minut rozwiązywali test ortograficzny, w którym łączna ilość możliwych do zdobycia punktów wynosiła 168.

Całe wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza. Obecność Starosty oraz jego zaangażowanie w promowanie edukacji i popularyzację poprawnej pisowni języka polskiego była dla uczniów dodatkową motywacją w dążeniu do perfekcji.

Tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Joanna Wór – uczennica VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku, zdobywając 148 pkt. Na drugim miejscu znalazła się również reprezentantka Gminy i Miasta Nisko Natalia Rurak z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowosielcu, zdobywając 143 pkt, natomiast trzecie miejsce zajął reprezentant Gminy Jarocin – Jakub Szabata, który ukończył test z wynikiem 139 pkt.

Prace konkursowe oceniała komisja konkursowa, w skład której weszli nauczyciele reprezentujący poszczególne gminy powiatu. Opracowaniem testu, organizacją konkursu oraz nadzorowaniem jego przebiegu, zajęła się Pani Małgorzata Marciniec.

Podczas uroczystego wręczenia nagród, Starosta Niżański Robert Bednarz miał zaszczyt osobiście pogratulować uczestnikom ich doskonałych wyników, wręczając nagrody wspólnie z Dyrektorem ZSP nr 3 w Nisku – Panią Beatą Żak.

- Konkurs ortograficzny o Złote Pióro Starosty nie tylko podkreśla wagę umiejętności ortograficznych uczniów, ale promuje również zdrową rywalizację, rozwija potencjał uczniów oraz pozwala im na zdobycie nowych doświadczeń edukacyjnych – podkreślił Starosta.

Nagrody, upominki i pamiątkowe dyplomy ufundował Powiat Niżański. Nagrodą główną była pamiątkowa szklana statuetka oraz tytułowe „złote pióro”, a także nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku. Warto dodać, że swoje wsparcie na organizację konkursu okazała również  Gmina i Miasto Nisko. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku