W dniu 4 czerwca br. w Urzędzie Gminy Harasiuki podpisano umowę na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich pod nazwą: „Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej”.

Umowę podpisali: Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Józef Sroka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz oraz w imieniu beneficjenta dotacji: Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Harasiuki Agnieszki Choda.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, prace remontowe i konserwatorskie, jakie obejmą budynek byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej, to m.in. przebudowa i remont dachu. Zakres planowanych prac obejmuje demontaż istniejącego pokrycia dachowego (blachy), uzupełnienie i wymianę niezbędnych elementów konstrukcji dachowej, wykonanie pokrycia dachowego poprzez zastosowanie membrany dachowej oraz blachy dachówkopodobnej (modułowej), wykonanie obróbek blacharskich oraz kompletnego orynnowania.

Koszt realizacji zadania wynosi 169 125 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 147 274,05 zł.

 - Podpisanie umowy na remont dachu na zabytkowym budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej nie tylko zabezpieczy budynek, ale również nada mu estetycznego wyglądu, dopasowanego do wymogów oraz charakteru budynku – podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zdjęcie: Urząd Gminy w Harasiukach