Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych tym razem mieli okazję poznać bazę dydaktyczną, lokalową oraz ofertę edukacyjną kolejnych szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego.

Drzwi swoich placówek, dla przyszłych potencjalnych uczniów, w dniu 17 maja br. otworzył Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem oraz w dniu 28 maja br. Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica.

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem przygotował dla ośmioklasistów liczne atrakcje towarzyszące reklamie swojej szkoły, takie jak rozgrywki sportowe oraz przejazdy torem gokartowym.

Była to również aktywna i doskonała okazja do zwiedzania obiektów szkolnych, pozyskania informacji o kierunkach kształcenia, osiągnięciach uczniów i absolwentów oraz możliwych dalszych kierunkach kształcenia po ukończeniu edukacji w rudnickiej szkole.

Ważnym elementem tego wydarzenia było spotkanie z nauczycielami, ale przede wszystkim z uczniami, którzy oprowadzali swoich młodszych kolegów po szkole, opowiadali o prawdziwym życiu szkoły jednocześnie dodając otuchy do wyboru najlepszej dla nich placówki.

W Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica podczas dni otwartych potencjalni nowi uczniowi mieli okazję poznać szkołę „od środka”, rozmawiać z obecnymi uczniami, którzy pełnili rolę przewodników oraz wziąć udział w licznych atrakcjach i konkursach przygotowanych specjalnie dla nich. Odwiedzający mieli okazję obejrzeć różnorodne pracownie, w tym fotograficzną, fryzjerską oraz murarsko-tynkarską. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się gra terenowa, a na zakończenie na wszystkich czekały smaczne kiełbaski, lody, słodycze i napoje.

Dziękujemy wszystkim ósmoklasistom oraz ich opiekunom za liczne przybycie.

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, dyrektorom naszych szkół za zaangażowanie i przygotowanie dni otwartych.

- Drodzy uczniowie klas ósmych, mam nadzieję, że dni otwarte szkół ponadpodstawowych ułatwiły Wam podjęcie decyzji o wyborze szkoły, w której spędzicie kolejne lata edukacji po zakończeniu szkoły podstawowej, a oferta niżańskich szkół spełni Wasze wymagania odnośnie kierunków ścieżki rozwoju osobistego i zapewni sukces zarówno edukacyjny, jak i w przyszłości zawodowy – podsumował Starosta Niżański Robert Bednarz

Zdjęcia: Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica