6 czerwca br., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, odbyło się spotkanie z Prezesem Fundacji Misji Obywatelskiej – Oskarem Jurkiem oraz jej Wiceprezesem – Adamem Porębą, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu niżańskiego i organizacje społeczne zainteresowane wsparciem młodzieży w realizacji ich pomysłów.

W spotkaniu wziął udział Starosta Niżański Robert Bednarz, uczniowie i opiekunowie z Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem i Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających przy szkołach ponadpodstawowych.

„Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież” to projekt realizowany przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Jest on adresowany do młodzieży w wieku 15-29 lat, działającej na terenie województwa podkarpackiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne, przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Ścieżki wsparcia w ramach projektu to wsparcie i aktywizacja rad młodzieżowych oraz aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich.

W czasie spotkania uczestnicy mogli zasięgnąć informacji, jakie działania mogą być finansowane w ramach możliwych do otrzymania środków, jak wygląda wniosek oraz jakie są główne założenia projektu. Katalog działań i możliwości jest szeroki. Szkoły, dla których Powiat jest organem prowadzącym, wyraziły wstępnie chęć skorzystania z możliwości, jakie zostały im przedstawione.

- Kolejny raz chętnie angażujemy się i pokazujemy niżańskiej młodzieży możliwości, jakie dają projekty celowane właśnie do młodych, kreatywnych osób.  Dzisiejsza konferencja pokazuje jak Wasz wielki potencjał może przy zaangażowaniu i współpracy projektowej uzyskać finansowanie i wnieść zmianę oraz pozwolić na rozwój i realizację ciekawych inicjatyw, a tym samym przyczynić się do rozwoju Powiatu Niżańskiego – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz regulamin znaleźć można na stronie: https://podkarpackamlodziez.pl/