zdjecie

19 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji przebudowywanej drogi powiatowej Nr 2610R na odcinku Zalesie – Nowosielec.

Powiat Niżański wspólnie z Nadleśnictwem Rudnik przystąpił do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zalesie – Nowosielec z przebudową, drogi leśnej o zwyczajowej nazwie <Okolisko> i nr inw.: 220/1539 oddz. leśnych 285 i 286 położonej na terenie Leśnictwa Pogoń wraz ze zjazdem z drogi publicznej” i zrealizował własne zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610R na odcinku Zalesie – Nowosielec”, którego wartość wyniosła 1 777 239,30 zł.

grafika

55 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Nisku, w tym 20 kobiet, w dniu 10 lutego br. złożyło przysięgę wojskową, stając się, po ukończeniu 27-dniowego szkolenia, pełnoprawnymi żołnierzami Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

Władze Powiatu Niżańskiego w każdym roku powierzają porozumieniami obowiązki nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśnictwom Rudnik, Kolbuszowa i Janów Lubelski.

W ramach zawartych porozumień, 16 lutego 2024 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano aneksy do porozumień z wymienionymi Nadleśnictwami. Podpisanie niniejszych aneksów miało na celu uaktualnienie powierzchni ww. lasów oraz stawki za pełniony nad nimi nadzór.

8 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie, aromatyczne zapachy wypełniły całą salę. Było to za sprawą gminnego konkursu na najsmaczniejszy pączek, który przyciągnął tłumy. Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Krzeszów, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Krzeszów.

10 lutego 2024 r. w Jarocinie odbyło się wyjątkowe wydarzenie - Karnawałowy Zlot Entuzjastów Morsowania, organizowany przez Klub Morsów Pingwiny z Państwa Jarocin. Wydarzenie, które zgromadziło entuzjastów morsowania, nie tylko podkreślało aspekt sportowy, ale miało również cel charytatywny.

Podczas wydarzenia zbierano fundusze, które wspomogą leczenie małego bohatera - siedmioletniego Szymonka. Mimo że codzienność chłopca, urodzonego z wieloma wadami, jest pełna wyzwań, Szymonek nie traci energii i radości życia. Jego walka o normalność wymaga ciągłej rehabilitacji, licznych zabiegów i specjalistycznych ćwiczeń, które są możliwe dzięki wsparciu takich inicjatyw jak ta.