Na dobre wszedł już do tradycji Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica konkurs z języka angielskiego i języka niemieckiego, skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, pn. „Języki integrują”. W dniu 12 kwietnia 2024 r. obyła się już dwunasta jego odsłona. Organizatorów wydarzenia cieszy szczególnie to, że od pierwszej edycji poprzez kolejne dwanaście, konkurs cieszy się ogromną popularnością.

zdjęcie

W dniach 4 - 6 kwietnia 2024 r., w Radomiu, odbył się finał ogólnopolski XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej. To jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Jest organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  we współpracy z Komisją Wychowania Katolickiego KEP.

zdjecie

Jednym z zadań Branżowego Centrum Umiejętności, które powstaje na terenie Powiatu Niżańskiego w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”, jest włączenie minimum jednej kwalifikacji sektorowej z dziedziny energetyki do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

zdjecie

W dniu 10 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku odbyła się

III edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu dla młodzieży VIII klas szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadpodstawowych.

W konkursie udział wzięło 39 uczniów ze szkół z terenu powiatu niżańskiego.

zdjecie

6 kwietnia br. w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce, odbył się finał XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.   Wzięło w nim udział 35 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju, wyłonionych spośród 17 okręgów (Opole, Poznań, Kielce, Chorzów, Warszawa, Ciechanów, Białystok, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Wrocław, Olsztyn, Kraków, Skierniewice i Przemyśl). Celem Olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli m. in. Marszałek Sejmu RP, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Naczelna Rada Adwokacka czy Krajowa Rada Sądownictwa.