plakat

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” oraz Powiat Niżański zapraszają dzieci i młodzież zamieszkujące powiat niżański do udziału w KONKURSIE NA WYKONANIE MAKIETY:

KATEGORIA I – GALAR
KATEGORIA II – TRATWA

Regulamin konkursu i pozostałe dokumenty dostępne poniżej:

Prace konkursowe wraz z dokumentami należy dostarczyć w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. (poniedziałek) na adres: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 841 53 05.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu