W dniu 20 stycznia br. podczas konferencji zorganizowanej przez Dyrektora SPZZOZ w Nisku połączonej z odbiorem zakupionego sprzętu i aparatury medycznej oraz podsumowaniem zrealizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych, dokonany został oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. Etap II – Część I (stan surowy zamknięty)”.

Koszt II etapu – część I zamknął się kwotą 1 156 701,53 zł, w tym środki Powiatu to kwota 1 141 780,08 zł i środki własne SPZZOZ 14 921,45 zł.

W ramach II etapu wstawiono okna zewnętrzne PCV i aluminiowe, drzwi aluminiowe zewnętrzne, wykonano instalację odgromową, ocieplono ściany budynku, wykonano ozdobne głowice systemowe, elewację cienkowarstwową i zamontowano parapety zewnętrzne.

Dnia 27 stycznia, przypada Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Tego dnia pracownicy urzędów pracy w całym kraju obchodzą swoje święto, które swoimi korzeniami sięga roku 1919, kiedy to Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten uznawany jest, jako początek funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

Z tej okazji Starosta Niżański Robert Bednarz na ręce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Piotra Rutyny, w imieniu własnym i Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, przesłał list z życzeniami, podziękowaniami i wyrazami uznania dla Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, za realizowanie zadań, dzięki którym obniża się stopa bezrobocia na niżańskim rynku pracy, a przedsiębiorcy i osoby poszukujące pracy, mogą skorzystać z dostępnych dla nich programów, aktywizujących lokalny rynek pracy.

 

Grafika

 Informujemy, że w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, do dnia 31 marca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Grafika

Dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w wysokości 10.000 zł, Klub Sportowy Sparta Jeżowe mógł zrealizować zadanie pt.: „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży”. Wkład własny Klubu wynosił: 1.000 zł – wkład własny finansowy, 3.008 zł – wkład własny rzeczowy i osobowy.

W ramach zadania zostały przeprowadzone zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży z Powiatu Niżańskiego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, z krótką przerwą wakacyjną. Dzięki systematycznym treningom dzieci i młodzież zostały zmotywowane do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i atrakcyjny. Organizacja treningów przyczyniła się do poprawy kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia. Głównym celem Klubu było nie tylko szkolenie dzieci i młodzieży w grę w piłkę nożną, ale również upowszechnianie aktywności fizycznej i wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży, która nie może pozwolić sobie na płatne treningi pod okiem profesjonalistów. Aktywność sportowa poprzez treningi i rozgrywane mecze jest również sposobem na zmniejszenie spożycia używek i złych zachowań.

Grafika

W dniu 23 stycznia 2023 roku, na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowane do Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w uroczystościach centralnych zorganizowanych w Warszawie, przed Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej, z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, wziął  udział – reprezentując Powiat Niżański, Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko. Uroczystość zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP.