W dniu 23 maja w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku odbyła się promocja Albumu „Powiat Niżański. Historia i Współczesność” autorstwa Janusza Ogińskiego połączona z Powiatowymi obchodami Dnia Działacza Kultury.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządów gminnych, służb, inspekcji i straży, naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz autor publikacji Janusz Ogiński, Prezes Zarządu Wydawnictwa „Sztafeta” Lilla Witkowska oraz inni zaproszeni goście i miłośnicy literatury. Na wstępie spotkania, Starosta podziękował zarówno autorowi Panu Januszowi Ogińskiemu jak i Pani Prezes Pani Lilli Witkowskiej, za współpracę, cenne podpowiedzi oraz dobre rady w pracy nad publikacją.

„Powiat Niżański. Historia i Współczesność” to wznowienie pozycji „Ziemia Niżańska Królewszczyzny, dobra kameralne, powiat”, która została wydana w 2018 roku, również przez Wydawnictwo „Sztafeta” oraz przy współpracy z autorem – Panem Januszem Ogińskim.

Uczestnikom spotkania zawartość Albumu przybliżył sam autor – Janusz Ogiński, który opowiedział o nowo dodanych rozdziałach i tych, w których informacje zostały zaktualizowane. Zabierając głos w pierwszej kolejności podziękował wszystkim, którzy pomogli mu w zebraniu materiałów oraz informacji do albumu. Wyraził również swoją wdzięczność za wiele pozytywnych wrażeń przy pracy nad dziełem.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał jeden egzemplarz albumu wraz z pamiątkowym wpisem od autora publikacji.

- Wydany, kolejny już album, jest ambitną, bogatą publikacją, zawierającą opis wielu wydarzeń historycznych dotyczących poszczególnych gmin Powiatu Niżańskiego, z czasów sprzed kilku wieków, a także elementy historii współczesnej. Opisano w niej bogactwo fauny i flory naszego regionu. Istotnym elementem publikacji, są liczne, bardzo interesujące dokumenty i fotografie, pochodzące z archiwów państwowych oraz zbiorów prywatnych mówił Starosta.