Grafika

28 kwietnia 2021 r. Rada Powiatu Niżańskiego podjęła uchwałę, na podstawie której na terenie Powiatu Niżańskiego będzie realizowany Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Ocalić to, co zginęło”.

Głównym celem programu jest powstrzymywanie sprawców i zakończenie zjawiska przemocy w rodzinie. Zamierzenia te mają zostać osiągnięte poprzez zmianę postaw osób stosujących przemoc przez poddanie ich oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym.

zdjęcie publikacji

Zachęcamy do wędrówki pełnej atrakcji szlakami Powiatu Niżańskiego - regionu bogatego w różnorodności. Chcemy Państwu przedstawić najciekawsze zakątki naszego regionu, a tym samym zachęcić do jego odwiedzenia i spędzenia w nim wolnego czasu. Wiosna to idealna pora roku na poznawanie uroków naszego Powiatu i piękna natury.

Grafika

26 kwietnia 2021 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Zawodowcy - niżański program wspierania szkół zawodowych”.

Umowę podpisali: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nisku Elżbieta Wilk.

Projekt jest dofinansowany w ramach konkursu nr RPPK. 9.04.00-IP.01-18-033/20 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Grafika

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Starosty Niżańskiego z dnia 12 stycznia 2021 r., dzień 4 maja 2021 r. (tj. wtorek) jest dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 1 maja 2021 r. (sobota).

zdjęcie

W połowie kwietnia 2021 roku, w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie, odbyło się kolejne spotkanie poświęcone planom utworzenia Niżańskiej Strefy Gospodarczej „San-Tanew” wraz z budową terminala przeładunkowego w miejscowości Huta Deręgowska w Gminie Ulanów. Inicjatorami spotkania byli Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz i Starosta Niżański Robert Bednarz.

Podkategorie