Stowarzyszenie Harcerskie „Skautfort” uhonorowało harcerzy i harcerki, którzy licznie przyczynili się do realizacji projektu „Współzawodnictwo Aktywności Rocznej 21/22”. Projekt miał na celu propagowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz obudzania kreatywności. Współzawodnictwo to doskonała okazja do inicjowania nowych znajomości oraz nauki pracy w grupach.  W projekcie wzięło udział łącznie 52 osoby. Byli to wolontariusze oraz harcerze z poszczególnych Gmin: Gminy Krzeszów, Gminy i Miasta Nisko oraz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Podsumowanie projektu odbyło się 27 czerwca 2022 r. w Szkółce Leśnej w Rudniku nad Sanem. Na uroczyste zakończenie projektu przybyło 31 osób. Byli to, m.in.: Wicestarosta Adam Mach, Zastępca Nadleśniczego Tomasz Maślach, zasłużona Druhna Honorowa hm Mieczysława Karaś, Prezes Rudnickiego Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Ryszard Żurecki, rodzice, członkowie „Skautfort” oraz harcerze.

Obecny w podsumowaniu projektu Wicestarosta Adam Mach pogratulował harcerzom i podziękował za ogrom prac podejmowanych w czasie rocznego trwania projektu oraz wręczył upominki ufundowane m.in. przez Powiat Niżański.

- Inicjowanie projektów mających na celu współzawodnictwo wśród dzieci i młodzieży doskonale przyczynia się do poprawy relacji, zacieśniania przyjaźni i uczy dzieci, że praca w grupie – popłaca, a efektem tych działań mogą być przyjaźnie zawierane na lata – podkreślił Wicestarosta Adam Mach.