Premier Mateusz Morawiecki i prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosili w dniu 14 lipca br. wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Program ten skierowany został bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

Dofinansowania zostały przyznane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Przyznane dofinansowanie z Programu maksymalnie mogły stanowić 98 % wartości inwestycji.

Powiat niżański otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 055 194,85 zł na realizację 7 zadań inwestycyjnych.:

  • Remont „starych schodów” prowadzących do Kościoła położonych na wzgórzu ROTUNDA – 147 630,00 zł (w Gminie Krzeszów);
  • Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem – 118 981,80 zł (w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem);
  • Remont elewacji budynku Kościoła Parafialnego p.w. Świętego Wojciecha B.M. w Bielinach – 150 000,00 zł (w Gminie i Mieście Ulanów)
  • Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej - 150 000,00 zł (w Gminie Harasiuki);
  • Konserwacja zabytkowych nagrobków – 133 780,00 zł (w Gminie Nisko);
  • Remont zabytkowego budynku spichlerza w zakresie fundamentów i murów należącego do pozostałości zespołu folwarcznego z końca XIX w. w Nisku - Sopocie, gm. Nisko – 137 803,05 zl (w Gminie i Mieście Nisko);
  • Zabezpieczenie i utrwalenie zabytku poprzez wykonanie okien i witraży na zewnętrznej fasadzie budynku kościoła pw. Narodzenia NMP w Jeżowem – 217 000,00 zł (w Gminie Jeżowe).

- Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków. Prace konserwatorskie, restauratorskie, czy budowlane, są kosztowne, ale bardzo potrzebne, dlatego też, korzystając z możliwości jaką daje samorządom uruchomiony przez BGK instrument – Rządowy Program Odbudowy Zabytków, skorzystaliśmy z niej i wyszliśmy z inicjatywą i chęcią wsparcia podmiotów dbających o dziedzictwo Ziemi Niżańskiej. Złożone wnioski dotyczą zabytków znajdujących się na terenie powiatu niżańskiego, wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, tj. prac budowlanych  w kościołach, konserwacji zabytkowych nagrobków i Pomnika Żołnierzy Armii Krajowej oraz remontu zabytkowego budynku spichlerza i budynku byłego Urzędu Gminy. Z pewnością odrestaurowane zabytki podniosą atrakcyjność turystyczną Powiatu Niżańskiego, służąc na co dzień nie tylko ruchowi turystycznemu, ale także mieszkańcom odwiedzającym na co dzień te miejsca i odkrywającym urokliwe zakątki naszego Powiatu - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zdjęcie: www.media.bgk.pl