Szanowni Państwo! Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego!

Samorząd Powiatu Niżańskiego jest lokalną wspólnotą samorządową, którą tworzą jej Mieszkańcy. Władze Powiatu – Zarząd i Rada, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Mieszkańców, stawiają sobie i dążą do realizacji konkretnych celów, które stanowią zarówno zadania inwestycyjne, oraz inne, niezwiązane z inwestycjami działania, ale wzajemnie się uzupełniające. O wszelkich naszych działaniach informujemy Państwa na bieżąco, zamieszczając informacje na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego oraz naszym fanpage’u na Facebook’u.

Omówiona realizacja zadań, w zamieszczanych w ciągu ostatnich tygodni podsumowaniach pracy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu – PCPR, PUP i ZDP, pokazuje, jak dużo pracy należało włożyć, aby zrealizować postawione przed Powiatem zadania. Podobnie jak w roku 2020, trudno było je realizować, ponieważ przyszło nam nadal wykonywać je w czasie pandemii, pracując z przestrzeganiem wprowadzonych obostrzeń sanitarnych. Bez względu na to, na bieżąco zapewniona była obsługa interesantów, zrealizowaliśmy wiele zadań na drogach powiatowych, inwestycji w infrastrukturze oświatowej, dostosowaliśmy nasze jednostki, w tym szkoły, do potrzeb osób niepełnosprawnych, wspieraliśmy działania SPZZOZ w Nisku.

Dzięki zrealizowanym zadaniom poprawiło się bezpieczeństwo, infrastruktura drogowa, standardy opieki zdrowotnej i warunki nauczania, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański.

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, dołożyliśmy wszelkich starań, aby w sposób jak najbardziej optymalny pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadań, pochodzące m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, z PFRON, z Unii Europejskiej, z budżetu państwa, od samorządów gmin Powiatu, które zostały przeznaczone zarówno na infrastrukturę drogową, inwestycje, m.in. w oświacie, ochronie zdrowia, jak i na projekty miękkie, głównie edukacyjne i społeczne.

Dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu Niżańskiego za wsparcie wszelkich pomysłów i inicjatyw. Dziękuję samorządom miejskim i gminnym za bardzo dobrą i owocną współpracę.

Realizacja wszelkich zadań spoczywających na samorządzie powiatowym oraz niektórych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, wymaga wiedzy merytorycznej, popartej znajomością przepisów, oraz doświadczenia, zaangażowania i odpowiedzialności. Chciałbym w tym miejscu, serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, Naczelnikom Wydziałów, Dyrektorom i Pracownikom jednostek organizacyjnych, w tym szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, służb, inspekcji i straży, Radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za ich codzienną, często trudną, ale jakże owocną i potrzebną pracę. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych, które pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, udało nam się w pełni zrealizować.

To dzięki pracy Was wszystkich, Powiat Niżański po raz kolejny znalazł się w ścisłej czołówce rankingu Związku Powiatów Polskich, w której trwamy nieprzerwanie od 2017 roku, zajmując najlepsze miejsce w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego.

Wkroczyliśmy w rok 2022, do którego podchodzimy z optymizmem i wielkimi nadziejami, o czym świadczy chociażby budżet zaplanowany na kwotę 135 mln zł, w tym zadania inwestycyjne na ponad 65 mln zł, dzięki którym nasz Powiat nadal będzie rozwijał się i będzie ważnym miejscem nie tylko na mapie Podkarpacia, ale również kraju.  Jestem pewny, że pomimo utrzymującego się stanu pandemii, będzie to rok ciężkiej pracy, ale razem uda nam się z powodzeniem zrealizować zaplanowane zadania, przez co nasz Powiat nadal będzie się rozwijał, czego sobie i Mieszkańcom Ziemi Niżańskiej z całego serca życzę.

Starosta Niżański

Robert Bednarz