W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, w pierwszej połowie lutego br., podczas konferencji o szczegółach oraz rozpoczynających się działaniach w ramach projektu społeczno – gospodarczego, mówili jego inicjatorzy i realizatorzy.

Głównym założeniem projektu jest realizacja działań, które przyczynią się do rozwoju w kluczowych obszarach takich jak środowisko naturalne, nowoczesna technologia, lokalna przedsiębiorczość, system edukacji oraz aktywność społeczna i gospodarcza. Wartość projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa to 16 mln złotych.

Powiat Niżański również zaangażował się w realizację programowych działań i dzięki podpisanemu początkiem grudnia 2021 roku porozumieniu, szkoły na terenie Gminy Nisko, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański, wzbogacą się o nowe pracownie, a kadra będzie miała możliwość uczestnictwa w szeregu działań szkoleniowych.  Szczególny nacisk w szkołach położony będzie na nauczanie informatyki i języków obcych.

Cieszę się, że dzięki współpracy samorządów, Powiat Niżański w ramach partnerstwa otrzyma wsparcie na stworzenie i doposażenie kilku pracowni w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącym, dzięki czemu uczniowie będą lepiej przygotowani do podejmowania zawodów na nowoczesnych i przyszłościowych kierunkach. Dodatkowo, w ramach realizacji programu odbędą się szkolenia podnoszące kompetencje kadry nauczycielskiej obu szkół do prowadzenia zajęć w zakresie nowoczesnych kierunków zawodowych i kompetencji językowych. Stworzy to nowe szanse rozwoju i pomoże otworzyć się miastu i placówkom szkolnym na nowe wyzwania i potencjały rozwojowe. – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Projekt, przy którym pracowały będą gmina i powiat opiewa na prawie 1,2 mln złotych, z czego około 750 tys. złotych - to finansowa pomoc z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa. Projekt partnerski realizowany będzie do 2024 roku.

W Nisku w ramach całego działania powstanie również jedno z pierwszych na Podkarpaciu Centrów Edukacji Multimedialnej, które łączyć będzie w sobie elementy multimedialnego muzeum i bazy warsztatowo - kongresowej z bogatą ofertą dla młodych niżańskich firm. Opracowana też będzie pierwsza w historii Niska aplikacja, dzięki której osoba z niepełnosprawnością będzie mogła w łatwy sposób ocenić podstawowe zagrożenia w codziennej, miejskiej komunikacji.

W spotkaniu udział wzięli m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych Krzysztof Haliniak oraz Doradcy Związku Miast Polskich Marek Gabzdyl i Krzysztof Markiel.

Zdjęcie: A. Starzomski – UGiM Nisko

 

English version

The implementation of the project "NISKO HIGHER AND HIGHER – INCREASING THE ECONOMIC AND COMMERCIAL POTENTIAL OF THE CITY AND THE COMPETITIVENESS OF LIFE IN THE CITY" has begun.

During the conference in the middle of February 2022, in the Commune and City Office of Nisko, details and specifics of the project were presented by the sponsors and implementers: the District (Poviat) of Nisko and Directors of Primary Schools; the Regional Centre of Vocational Education and the local High School.

The central tenet of the project is the realization of the activities, which contribute to development in key areas such as the natural environment, modern technology, local enterprise, the system of education, and social and economic activity. The value of the project financed by the Norwegian Financial Mechanism and the national budget is 16 million PLN.

In accordance with the signed agreement in December 2021, Nisko County is involved in many activities connected with the project.  Thanks to the cooperation, primary schools will receive new workrooms, and teachers will have an opportunity to take part in different types of training.

The project, on which the commune and the district will work, amounts to almost 1.2 million PLN, of which approx. 750 thousand PLN is financial aid from the Norwegian EEA Financial Mechanism and the national budget. The partnership project will be carried out by the year 2024.