Grafika

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego!

Władze Powiatu Niżańskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Mieszkańców, stawiają sobie konkretne cele i dążą do ich realizacji. Wśród nich są zarówno zadania inwestycyjne, oraz inne, niezwiązane z inwestycjami działania, które wzajemnie się uzupełniają. O wszystkich podjętych przez Powiat działaniach informujemy Państwa na bieżąco, poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego, na naszym profilu na Facebook’u oraz w lokalnych publikacjach prasowych.

Przygotowane omówienie realizacji zadań, które zamieszczaliśmy w ciągu ostatnich tygodni, jako podsumowanie pracy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku obrazuje, jak wiele pracy należało wykonać, aby zrealizować postawione przed Powiatem zadania. Wśród nich wymienić należy m.in. te związane z przebudową dróg powiatowych, inwestycjami w infrastrukturze oświatowej, dostosowaniem naszych jednostek do potrzeb osób niepełnosprawnych czy wspierania działań niżańskiego Szpitala Powiatowego.

Podsumowując rok 2022 podkreślić należy, że pomimo zniesienia w Polsce stanu epidemii, który obowiązywał przez ponad dwa lata, przekształconego następnie w stan zagrożenia epidemicznego, trudnej sytuacji geopolitycznej, związanej z wojną na Ukrainie, sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie, udało się zrealizować wiele ważnych projektów i inwestycji, które będą służyć nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom. Łącznie wydatkowaliśmy na ten cel kwotę ponad 23,7 mln zł, w tym realizując inwestycje drogowe na kwotę blisko 16 mln zł. Niektóre z zadań są kontynuowane w roku 2023, jak np. b. duże zadanie – przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R Krzeszów – Harasiuki czy zagospodarowanie budynku po byłym LO w Rudniku nad Sanem na potrzeby SOSW. Koszt tylko tych dwóch zadań, to kwota blisko 30 mln zł.

Realizując zaplanowane inwestycje, w wielu miejscach Powiatu Niżańskiego poprawiliśmy m.in. infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjną obszarów, na których były prowadzone prace. Przełożyło się to na przebudowę prawie 5,5 km dróg powiatowych, budowę blisko 2 km chodników i ponad 7 km ścieżek rowerowych oraz 13 przejść dla pieszych. Zrealizowane przedsięwzięcia drogowe wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zmianie na lepsze uległy warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat, gdzie w infrastrukturę oświatową zainwestowaliśmy blisko 2,3 mln zł.

Wzorem lat ubiegłych, nieustannie prowadzimy działania na rzecz ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Chcąc podnosić jakość usług medycznych Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, wsparliśmy go w roku 2022 kwotą ponad 8,8 mln zł, w tym inwestując w nowoczesny sprzęt medyczny i w rozbudowę Szpitala.

Realizacja zadań inwestycyjnych, w dużej mierze była możliwa, dzięki pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych, Dużym wsparciem przy realizacji kluczowych zadań drogowych były pozyskane z zewnątrz środki finansowe w wysokości blisko 9 mln zł, w tym prawie 5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i prawie 1,6 mln zł od Gmin Powiatu Niżańskiego i Stalowowolskiego.

Wspomnieć należy również, że rok 2022 był kolejnym rokiem, w którym odnotowaliśmy spadek liczby osób bezrobotnych w powiecie niżańskim.

Nieustannie, realizując zadania, pamiętamy o podkreślaniu wszystkich rocznic oraz wydarzeń patriotycznych istotnych dla naszej tożsamości narodowej.

Za wsparcie wszelkich pomysłów i inicjatyw dziękuję w tym miejscu Zarządowi i Radzie Powiatu Niżańskiego Dziękuję samorządom miejskim i gminnym za bardzo dobrą i owocną współpracę. Tylko razem współpracując, jesteśmy w stanie radzić sobie z różnymi problemami i wspierać się w trudnych sytuacjach.

Realizacja wszelkich zadań spoczywających na samorządzie powiatowym oraz niektórych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, wymaga wiedzy merytorycznej, popartej znajomością przepisów, oraz doświadczenia, zaangażowania i odpowiedzialności. Chciałbym w tym miejscu, serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, Naczelnikom Wydziałów, Dyrektorom i Pracownikom jednostek organizacyjnych, w tym szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, służb, inspekcji i straży, Radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za ich codzienną, często trudną, ale jakże owocną i potrzebną pracę. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych, które udało nam się w 2022 roku zrealizować.

To dzięki pracy Was wszystkich, Powiat Niżański po raz kolejny znalazł się w ścisłej czołówce rankingu Związku Powiatów Polskich, w której trwamy nieprzerwanie od 2017 roku, zajmując najlepsze miejsce w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego.

Wkroczyliśmy w rok 2023, do którego podchodzimy z optymizmem i wielkimi nadziejami, o czym świadczy chociażby budżet zaplanowany na kwotę 140 mln zł, w tym zadania inwestycyjne na ponad 63 mln zł, dzięki którym nasz Powiat nadal będzie rozwijał się i będzie ważnym miejscem nie tylko na mapie Podkarpacia, ale również kraju. To zasługa wszystkich członków Zarządu Powiatu oraz mądrość i troska Radnych Powiatu Niżańskiego o swoją małą Ojczyznę. Jestem pewny, że obecny rok, będzie rokiem ciężkiej pracy, ale uda nam się z powodzeniem zrealizować zaplanowane zadania, przez co nasz Powiat nadal będzie się rozwijał w sposób efektywny i rozsądny, czego sobie i Mieszkańcom Ziemi Niżańskiej z całego serca życzę.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz