W dniu 9 października br. w Bielinach, w Gminie Ulanów, przy rzece San nastąpiło  oficjalnie zainaugurowanie, poprzez symboliczne wbicie łopaty, budowy mostu, który połączy dwie gminy Powiatu Niżańskiego: Ulanów i Rudnik nad Sanem.

Symbolicznego wbicia łopaty dokonali m.in.: Wiceminister Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Wicestarosta  Niżański Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, władze gmin: Ulanów i Rudnik nad Sanem, radni powiatowi i gminni, prezes Firmy PRIMOST Południe, sołtys oraz przedstawiciele mieszkańców Bielin.

Jak zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz: Spełniają się marzenia mieszkańców Bielin, wieloletnie marzenia związane z budową mostu na rzece San. Te marzenia spełniają się dzięki naszej determinacji i wielkiej pomocy Pana Rafała Webera, Ministra Infrastruktury w pozyskaniu środków finansowych na realizację tej inwestycji.

Zaprojektowany most będzie miał 5,5 m szerokości i 570 m długości jezdni wraz z chodnikiem i barierami ochronnymi. Posiadał będzie prostą formę architektoniczną wynikającą z układów konstrukcyjnych. Most połączy Bieliny z Rudnikiem nad Sanem i posłuży do codziennej komunikacji oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną walorów Gminy Ulanów i Powiatu Niżańskiego.

Koszt całej inwestycji to kwota 43 mln zł.  Na realizację zadania Gmina Ulanów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 29 milionów zł. Przeprawa mostowa realizowana zostanie wspólnie z Powiatem Niżańskim. Pozostała część to wkład własny Gminy Ulanów.

Prace mają potrwać niespełna dwa lata.

Oprócz budowy mostu na Sanie zostanie  przebudowana również ul. Św. Wojciecha w Bielinach (budowa ciągu pieszo rowerowego od parku podworskiego do mostu i  oświetlonego przejścia dla pieszych).

Wykonawcą zadania - budowa mostu wraz z przebudową drogi św. Wojciecha jest firma PRIMOST Południe sp. z o.o. z Będzina.