zdjecie

Od 15 kwietnia 2024 r. do końca br. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem, będzie realizować zadanie publiczne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” – zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

Stosowne umowy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku podpisali: z ramienia Powiatu Niżańskiego – Starosta Niżański Robert Bednarz wraz z Wicestarostą Adamem Machem, z ramienia Stowarzyszenia – Prezes Zarządu Beata Drzymała oraz Skarbnik Zarządu Marta Mierzwa.  

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem działa na rzecz osób niepełnosprawnych od 2010 roku i już po raz czwarty realizuje dla Powiatu zadania z zakresu opieki wytchnieniowej. Powiat Niżański widzi konieczność wsparcia osób, które sprawują stałą opiekę nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności i bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji, dlatego kiedy tylko pojawia się taka możliwość, Powiat Niżański aplikuje o środki, dzięki którym można odciążyć opiekunów – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.  

Program ten skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności, a także nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi. 

Na terenie Powiatu Niżańskiego w 2024 roku wsparciem w formie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego objętych zostanie 38 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 42 osób niepełnosprawnych, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 2440,06 godzin (w tym 1 osoba w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością).

Kwota dofinansowania i całkowita wartość zadania w br. to 118 833,06 zł, w tym na całkowity koszt pobytu dziennego osób niepełnosprawnych 116 503,00 zł.

 Zadanie realizowane jest w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.