Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie po rocznej przerwie powrócił do tradycji krzeszowskich plenerów malarskich. 24. Ogólnopolski Plener Malarski – „Krzeszów 2021” został objęty patronatem honorowym przez Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców Powiatu Niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Grafika

Powiat Niżański złożył 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 13 przejść o łącznej wartości 2 162 646,00 zł.

Wnioski obejmują przebudowę i budowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych:

Podkategorie