Dnia 9 marca 2021 r. odbyła się nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum im. Stanisława Beresia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz w sprawie zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku informuje, że na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) następuje wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

 

Wszystkim Paniom składam

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu,

spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym i osobistym. 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Nisko, dnia 8 marca 2021 r. 

artykuł

4 marca 2021 roku, w 9 numerze „Tygodnika Nadwiślańskiego”, ukazał się wywiad ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem oraz artykuł będący podsumowaniem zadań inwestycyjnych w roku 2020 pt. „Pomimo pandemii był to dobry rok dla Powiatu Niżańskiego".

Zapraszamy do lektury.

Zdjęcie konkursowe Wojciecha Młynarskiego

W dniu 4 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, oceniającej prace nadesłane na organizowany po raz pierwszy konkurs fotograficzny pod hasłem ,,Powiat Niżański ZIMĄ”. Patronatem konkurs objął Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W konkursie udział wzięło 26 uczestników, którzy nadesłali łącznie 135 fotografii.

Podkategorie