W dniu 15 czerwca 2021 roku, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Niżańskiego. Głównym celem Turnieju była aktywizacja sportowa uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu niżańskiego. W Turnieju uczestniczyło pięć zespołów:

Grafika

Na początku czerwca 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem, oraz na jego stronie internetowej i profilu fb, odbyła się premiera filmu „Nasi Bliscy z Gór Kościelnych”, będącego hołdem skierowanym do mieszkańców Gór Kościelnych, których szczątki zostały odnalezione na terenie budowy drogi ekspresowej S-19. Dzięki pracy archeologów została potwierdzona teza o tym, że wokół kościoła znajdującego się na Górach Kościelnych (obręb Jeżowe – Pikuły) zlokalizowany był cmentarz. Ekshumacja ukazała szczątki 127 osób, głównie dzieci. Zostały one pochowane, tak jak wcześniej na jeżowskiej ziemi - parafialnym cmentarzu podczas podniosłej uroczystości w dniu 1 sierpnia 2020 r. 

Odkrycie, które dokonało się za sprawą modernizacji okolicznych terenów sprawiło, że jeżowska społeczność, nie tylko dowiedziała się, ale też zobaczyła namacalny ślad przeszłości, o której każdy wiedział, szanował i oddawał hołd. Hołdem, jaki okazali Jeżowianie, była m.in. kapliczka, która została postawiona w miejsce dawnego kościoła.

Jak się okazało przy trwających pracach, związanych z budową drogi ekspresowej S19, po ściągnięciu kilku warstw ziemi, archeolodzy dokopali się do przebarwionej ziemi, która była wyznacznikiem lokalizacji dawnego kościoła, jak również miejsc pochówków okolicznych mieszkańców.  Upamiętniająca miejsce święte kapliczka stała dokładnie na miejscu ówczesnego kościoła. To świadczy o tym, z jaką pasją i precyzją jeżowska społeczność zaangażowała się w uhonorowanie historii wsi.

zdjęcie

W dniu 14 czerwca br. Zarząd Powiatu Niżańskiego podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Pawła Tofila, na podstawie umowy o pracę, na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Od 1 lipca br. rozpocznie się jego 6-cioletnia kadencja na tym stanowisku.

Do ogłoszonego w maju 2021 r. konkursu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Nisku zgłosiło się dwóch kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją każdego z nich oraz dokonała ich oceny merytorycznej poprzez wysłuchanie koncepcji pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku oraz odpowiedzi na zadawane pytania.

grafika

Przypominamy właścicielom pojazdów, że od 1 stycznia 2021 r. przestał obowiązywać 180 dniowy termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu i przywrócony został dotychczas obowiązujący w ustawie Prawo o ruchu drogowym, 30 dniowy termin zawiadomienia w tego typu sprawach.

Dotyczy to pojazdów sprowadzanych po 31 grudnia 2020 r. z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

zdjęcie

W dniach od 24 kwietnia – 8 maja 2021 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” po raz drugi włączyła się w akcję sprzątania rzek Wisły i Sanu. Inicjatorem tego wydarzenia była Fundacja Fundusz Lokalny SMK. Inicjatywę szczególnie wsparł Powiat Niżański, Nadleśnictwo Rudnik nad Sanem oraz Polski Związek Łowiecki w Tarnobrzegu. Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował wszystkim za przybycie i trud włożony w pracę nad sprzątaniem rzek i ich otoczenia. Ponadto wyraził swoją aprobatę względem podejmowania takich działań na terenie Powiatu Niżańskiego.

Podkategorie