Dnia 10 czerwca 2021 r. miała miejsce XXXII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Po otwarciu obrad, Rada Powiatu, wraz z zaproszonymi gośćmi, minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego Aleksandra Szczęcha, byłego Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Nisku. Śp. Aleksander Szczęch czynnie i z zaangażowaniem uczestniczył w pracach Rady Powiatu Niżańskiego – wspominał Starosta Niżański Robert Bednarz.

W związku z końcem realizacji projektu pn: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPL.08.03.00-IP.01-18-013/16 Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.3, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku potwierdza kontynuację do okresu zachowania trwałości projektu (od 1.01.2020 r. do 30.04.2022 r.) poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej.

W dniu 9 czerwca odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie „Stwarzamy szanse rozwoju”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Jednym z gości honorowych Konferencji był Starosta Niżański Robert Bednarz. Podczas swojego wystąpienia Starosta przedstawił szkoły prowadzone przez Powiat Niżański, podkreślił rolę pozyskanych środków finansowych na realizacje projektu „Zawodowcy - niżański program wspierania szkół zawodowych”. Jednocześnie poinformował o szeregu inwestycji, remontów, doposażeniu w nowe pracownie każdej ze szkół. Podsumowując wystąpienie, Starosta zaprosił wszystkich uczniów klas 8 do kontynuowania nauki szkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Niżański.

W Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowy dofinansowania zadań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek wspierających osoby niepełnosprawne podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak.

X edycja Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” została przeprowadzona przez Zespół Szkół w Jeżowem. Zgłosiło się do niej aż 96 uczniów ze szkół podstawowych: 75 prozaików i 21 poetów.

Główne nagrody zostały wręczone zostały na początku czerwca w szkolnej auli przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, przewodniczącą konkursowego jury – Prezesa rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, panią Małgorzatę Żurecką, i dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem – Stanisława Haducha.

Podkategorie