Grafika

„Dzień przedsiębiorczości” jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Andżelika Pałka i Krystyna Siembida z klasy 2 E Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku wzięły udział w specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wyniki zostały ogłoszone w dniu 1 czerwca 2021 roku, uczennice zdobyły tytuł laureatek.

Temat specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży brzmiał: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

zdjęcie

Sukcesy uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w olimpiadach technicznych mają wieloletnią tradycję.  Kolejne roczniki młodych, zdolnych ludzi biorą udział w eliminacjach, awansują i zdobywają tytuły finalistów i laureatów. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma charakter naukowo-techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży problematyką innowacyjności, kształtowania twórczego myślenia. Jej organizatorem jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

zdjęcie

W dniu 9 czerwca br. na placu szkolnym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. KRUS w Nisku zorganizował konkurs dla dzieci ze szkół wiejskich z terenu Powiatu Niżańskiego, w którym wzięło udział 165 dzieci z 11 szkół podstawowych.

Nagrody zwycięzcom, ufundowane m.in. przez Powiat Niżański, wręczył Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nisku Paweł Tofil. Starosta pochwalił dzieci za staranność wykonywanych prac, ich oryginalność i pomysłowość w ukazywaniu aspektów ochrony podczas różnych prac gospodarczych. 

Podkategorie