Grafika

Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości i Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki.

W ramach tej Olimpiady, 23 kwietnia 2021 roku, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyły się eliminacje okręgowe. Uczestniczyli w nich finaliści eliminacji szkolnych z Niska, Stalowej Woli, Leżajska, Jarosławia, Przemyśla, Rzeszowa i Dębicy. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie testu oraz zadań opisowych z zakresu wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

Najlepsi drużynowo w okręgu podkarpackim okazali się przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 z Dębicy, a w okręgu podkarpackim północnym uczniowie z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Grafika

Drodzy Absolwenci Szkół Powiatu Niżańskiego!

 

Dziś nadszedł dzień, w którym otrzymaliście upragnione świadectwa ukończenia szkoły, a to zamyka pewien rozdział Waszego życia.

Wszystkim uczniom, którzy kończą edukację w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański, życzę podejmowania dobrych wyborów na kolejnym szczeblu edukacji.

Jestem przekonany, że wybór jednej z Naszych szkół spełnił Wasze oczekiwania, gwarantując nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także przyjazną atmosferę.

Przed Wami jeszcze egzamin dojrzałości. Jestem pewien, że uzyskane w nim wyniki otworzą Wam wrota do wymarzonych uczelni i utorują dalszą drogę kariery na wymarzone studia. Niech w tych szczególnych dniach nie zabraknie Wam wiary we własne możliwości i siły.

Życzę Wam dalszej wytrwałości, radości oraz sukcesów na egzaminach maturalnych i w dalszym życiu.

 

Starosta Niżański

 Robert Bednarz

Dnia 27 kwietnia 2021 r. miała miejsce XXXI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w trybie zdalnym.

Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Grafika

28 kwietnia 2021 r. Rada Powiatu Niżańskiego podjęła uchwałę, na podstawie której na terenie Powiatu Niżańskiego będzie realizowany Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Ocalić to, co zginęło”.

Głównym celem programu jest powstrzymywanie sprawców i zakończenie zjawiska przemocy w rodzinie. Zamierzenia te mają zostać osiągnięte poprzez zmianę postaw osób stosujących przemoc przez poddanie ich oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym.

zdjęcie publikacji

Zachęcamy do wędrówki pełnej atrakcji szlakami Powiatu Niżańskiego - regionu bogatego w różnorodności. Chcemy Państwu przedstawić najciekawsze zakątki naszego regionu, a tym samym zachęcić do jego odwiedzenia i spędzenia w nim wolnego czasu. Wiosna to idealna pora roku na poznawanie uroków naszego Powiatu i piękna natury.

Podkategorie