grafika poglądowa

1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest on obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.

grafika e-pit

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

grafika

Powiat Niżański otrzymał środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dokonał podziału zgodnie z obowiązującym algorytmem, określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z tym Rada Powiatu Niżańskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2021.

Środki na wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej zgodnie z podjętą uchwałą wynoszą 225 400 zł, natomiast w zakresie rehabilitacji społecznej 1 845 374 zł, w tym na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 193 280 zł. Łączna wysokość środków, jakie otrzymał Powiat Niżański na realizację zadań to kwota 2 070 774 zł.

grafika

Dnia 15 marca 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ogłoszona została Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK. 9.04.00-IP.01-18-033/20 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

grafika

Do końca kwietnia mamy czas na składanie zeznań podatkowych. Przepisy dopuszczają możliwość przekazania 1% podatku na wybrane organizacje pożytku publicznego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Niżańskiego do przekazania 1% swojego podatku dochodowego za rok 2020 organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszego powiatu.

Podkategorie